Aktualności


23.11.2020 Informacja dla uczestników II etapu

Drodzy Uczestnicy II etapu InstaLogik, Nauczyciele, Rodzice,

Jeszcze raz gratulujemy awansu do II etapu konkursu InstaLogik. Dzisiaj przesyłamy dłuższy list z informacjami o sesji próbnej, uczciowości oraz materiałach dostępnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

II etap InstaLogik odbędzie się w sobotę 12 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 i potrwa 1,5 godziny.

Sesja próbna

W czwartek 2020-12-03 o godzinie 17 odbędzie się sesja próbna przed II etapem. Sesja próbna umożliwia weryfikację środowiska konkursowego i konfiguracji komputera uczestnika. Jest to o tyle ważne, że wszelkie indywidualne problemy techniczne nie są niestety podstawą do reklamacji podczas II etapu. Co więcej - II etap trwa tylko 1,5h, więc nie pozostawia to czasu na szukanie informacji o tym jak środowisko konkursowe działa. Przygotowaliśmy ciekawe zadania, które są wstępem do zadań II etapu. Z tych powodów gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w sesji próbnej.

Uczciwość

Podczas organizacji konkursu zakładamy uczciwość naszych uczestników. Żaden uczestnik II etapu nie chciałbym mieć na ścianie dyplomu, który codziennie przypominałby o sukcesie w oszukiwaniu.

Ustalamy też zasady, które obowiązują wszystkich uczestników. Podstawowe zasady to:

1. Całkowicie samodzielna praca. Rodzice ani nauczyciele podczas trwania II nie powinni pomagać uczestnikom w żaden sposób. Przygotowanie stanowiska pracy powinno zakończyć się najpóźniej 15 minut przed konkursem. Zadaniem uczestnika jest znać swoje hasło, zalogować się i rozwiązać problemy zarówno konkursowe, jak i ewentualne niewiadome powstałe w trakcie rozwiązywania zadań. Czasem dodatkowe problemy uniemożliwią nam zwycięstwo, tak jak w sporcie kontuzja może przeszkodzić zawodnikowi w wygranej. Zawsze pozostaje możliwość kolejnego podejścia za rok i poczucie, że zachowało się fair-play.

2. W trakcie konkursu nie wolno korzystać z żadnych komunikatorów czy mediów społecznościowych, ani dokonywać żadnych publikacji w internecie.

3. Dozwolone jest korzystanie z internetu i programów pomocniczych, takich jak arkusz kalkulacyjny w zakresie, który nie jest związany z bezpośrednim wyszukiwaniem udostępnionych przez inne osoby odpowiedzi do pytań konkursowych trwającego etapu.

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do wsparcia uczniów w okresie przygotowań przed II etapem.

Materiały do przygotowania

Każdy uczestnik, nauczyciel i rodzic otrzymali dostęp do "Kursu przyszłego finalisty". Na koncie uczestnika jest on dostępny po zalogowaniu, a na koncie nauczyciela na liście uczestników w prawym górnym rogu pod przyciskiem "Zobacz zadania".

Dodatkowo uczniowie i nauczyciele mają dostęp do wszystkich zadań archiwalnych z I edycji InstaLogik. Warto je rozwiązać. Zgłoszone rozwiązania kursu i zadań archiwalnych są sprawdzane codziennie o godzinie 20.

Nauczyciele i rodzice mogą śledzić stopień realizacji "Kursu przyszłego finalisty" w szczegółach ucznia. Zachęcamy do motywowania uczniów do realizacji całego kursu. Wprowadza on pojęcia, które będą potrzebne na II etapie.

Na stronie instakod.pl znaleźć można również bezpłatny prodręcznik nauczania informatyki zgodny z wytycznymi MEN, który może pomóc w przygotowaniu do konkursu InstaLogik. Nauczyciele mogą założyć konto na platformie instakod.pl , które daje dostęp do dodatkowych materiałów z programowania dla nauczycieli i uczniów.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i zachęcamy do rzetelnego przygotowania do II etapu!

18.11.2020 Klasyfikacja pierwszego etapu jest już gotowa!

Miło nam poinformować, że zatwierdziliśmy klasyfikację I etapu i listę osób przyjętych do etapu II. Informacje o przejściu bądź nie do kolejnego etapu są już dostępne na kontach uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Małe podsumowanie statystyczne. W I etapie sklasyfikowaliśmy 3429 osób z 545 szkół. Do II etapu zakwalifikowaliśmy 1714 osób, z czego 1435 według klasyfikacji ogólnopolskiej i 279 osób według dodatkowej klasyfikacji geograficznej, głównie najlepsze osoby ze szkół, w których startowało co najmniej 3 uczniów.

Progi punktowe dla poziomów nauczania na poziomie ogólnopolskim wyniosły:

  • klasa 4 - 160/200
  • klasa 5 - 160/200
  • klasa 6 - 175/200
  • klasa 7 - 235/300
  • klasa 8 - 250/300

Ewentualne reklamacje można składać do środy 25.11 do g. 20:00, wyłącznie mailowo na adres instalogik@instalogik.pl . Reklamacje mogą dotyczyć ewentualnych błędów w klasyfikacji, ale nie mogą już dotyczyć oceny punktowej.

Wszystkich uczestników I etapu, niezależnie od wyniku, zapraszamy na Kurs Przyszłego Finalisty, dostępny na kontach uczniów. Uczniowie, dla których będzie to pierwsze zetknięcie z programowaniem, muszą zrozumieć zasadę działania komputerów. Ci, którzy już wcześniej programowali, powinni poznać przynajmniej podstawy poruszania się po naszym środowisku.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi, a osobom zakwalifikowanym do II etapu - pierwszego sukcesu.

6.11.2020 Wyniki punktowe pierwszego etapu

Dla wszystkich uczestników policzyliśmy już wyniki punktowe – można zobaczyć je po zalogowaniu się na konto ucznia, rodzica lub nauczyciela.

Na stronie Klucz odpowiedzi do 1 etapu dostępne są informacje o prawidłowych odpowiedziach do wszystkich pytań.

Ewentualne reklamacje prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do piątku 13 listopada 2020 do godz. 20:00. Reklamacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail instalogik@instalogik.pl . W mailu musi być podany login uczestnika, którego dotyczy reklamacja. Rozmowy telefoniczne czy na facebooku nie stanowią zgłoszenia reklamacji.

Na podstawie wyników punktowych wszystkich uczniów, po rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, komisja konkursowa podejmie decyzję o kwalifikacji części uczniów do drugiego etapu. Przewidywany czas opublikowania wyników kwalifikacji to trzeci tydzień listopada.

4.11.2020 Już ponad 3400 uczestników!

Przyjęliśmy zgłoszenia ponad 3400 uczestników z 530 szkół.

Zaktualizowaliśmy listę szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie.

Przypominamy, że rejestracja i zgłaszanie rozwiązań trwają do czwartku 5 listopada do g. 20:00.

26.10.2020 Wydłużenie terminu 1 etapu do 5 listopada!

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

Od wielu nauczycieli i rodziców dostaliśmy informacje, że wprowadzone w kilka dni temu obowiązkowe nauczanie zdalne spowodowało znaczne utrudnienia w organizacji pracy. Dlatego zdecydowaliśmy o wyjątkowym wydłużeniu terminu 1 etapu konkursu do czwartku 5 listopada do g. 20:00. Mamy nadzieję, że pozwoli to wszystkim chętnym uczniom na spokojne rozwiązanie zadań, a nauczycielom i rodzicom na rejestrację i potwierdzenie kont.

Zachęcamy do wykorzystania dodatkowego tygodnia do rejestracji “spóźnionych” uczestników oraz do zmotywowania uczniów do rozwiązania jak największej liczby zadań.

Przypominamy, że uczniowie mogą wielokrotnie wprowadzać odpowiedzi oraz je zmieniać. Do wyników końcowych liczy się wyłącznie ostatnia zapisana odpowiedź.

Życzymy dużo spokoju w najbliższych tygodniach i sukcesów w konkursie!

23.10.2020 Scenariusz zajęć oparty o zadanie „Klocki”

Wszystkim nauczycielom i uczniom udostępniliśmy scenariusz do zadania „Klocki” (część 1).

22.10.2020 Już ponad 2000 uczestników!

Przyjęliśmy zgłoszenia ponad 2000 uczestników z prawie 400 szkół.

Udostępniliśmy aktualną listę szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie.

Przypominamy, że rejestracja i zgłaszanie rozwiązań trwają do środy 28 października do g. 20:00.

14.10.2020 Scenariusz zajęć oparty o zadanie „Dodawanie na kartce”

Dla wszystkich nauczycieli i uczniów, którzy chcieliby głębiej zaangażować się w zagadnienia poruszane w zadaniach InstaLogika, przygotowaliśmy scenariusze zajęć opartych na zadaniach konkursowych I etapu.
W scenariuszach unikamy dyskusji wprost na temat pytań sformułowanych w zadaniach, niemniej zachęcamy do wspólnej dyskusji nad innymi pytaniami, które pozwolą zastanowić się nad ogólnym schematem związanym z zadaniem.
W poniższym linku znajduje się scenariusz do zadania „Dodawanie na kartce”.
Kolejny scenariusz udostępnimy w przyszłym tygodniu.

9.10.2020 Już ponad 500 uczestników

Przyjęliśmy zgłoszenia ponad 500 uczestników ze 150 szkół.

Udostępniliśmy aktualną listę szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie.

1.10.2020 I etap wystartował!!!

W pierwszym etapie przygotowaliśmy 3 zadania: Dodawanie na kartce, Klocki, Światełka.

Uczniowie klas 4-6 mają do rozwiązania 12 pytań w zadaniu Dodawanie na kartce, 16 pytań w zadaniu Klocki oraz 12 pytań w zadaniu Światełka. W sumie 40 pytań.

Uczniowie klas 7-8 mają do rozwiązania 20 pytań w zadaniu Dodawanie na kartce, 20 pytań w zadaniu Klocki oraz 20 pytań w zadaniu Światełka. W sumie 60 pytań.

Do pierwszego etapu można dołączyć i zgłosić rozwiązania do środy 28 października do godz. 20:00. Rozwiązanie zadań wymaga od uczestnika około 2-3 godzin skupienia.

Powodzenia!

23.09.2020 Zapisy do II edycji konkursu

Rozpoczęliśmy zapisy do II Edycji Konkursu.

23.09.2020 Bierzemy udział IwE 2020

Podczas XVII Konferencji Informatyki w Edukacji zostanie wygłoszony referat na temat: "Jak pokierować ucznia zdolnego w szkole podstawowej na przykładzie InstaLogik" oraz odbędą się warsztaty "Konkurs InstaLogik – omówienie i rozwiązanie wybranych zadań".

14.09.2020 Zadania z zeszłorocznego konkursu

Archiwalne zadania z konkursu InstaLogik 2019/20 są dostępne w dziale Archiwum InstaLogik 2019 w zakładce Zadania.