Klucz odpowiedzi

Etap I

Punktowanie zadań

5 punktów za prawidłową odpowiedź

3 punkty za odpowiedź “nie wiem"

0 punktów za błędną odpowiedź

Każdy podpunkt w pytaniu oceniany jest osobno. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w klasach 4-6 to 200 punktów, w klasach 7-8 to 300 punktów.

Prawidłowe odpowiedzi

Skoki

 • Pytanie 1.1.1 Prawda
 • Pytanie 1.1.2 Fałsz
 • Pytanie 1.1.3 Prawda
 • Pytanie 1.1.4 Prawda

 • Pytanie 1.2.1 Fałsz
 • Pytanie 1.2.2 Prawda
 • Pytanie 1.2.3 Prawda
 • Pytanie 1.2.4 Prawda

 • Pytanie 1.3.1 Prawda
 • Pytanie 1.3.2 Prawda
 • Pytanie 1.3.3 Prawda
 • Pytanie 1.3.4 Fałsz

 • Pytanie 1.4.1 Prawda
 • Pytanie 1.4.2 Fałsz
 • Pytanie 1.4.3 Prawda
 • Pytanie 1.4.4 Prawda

 • Pytanie 1.5.1 Fałsz
 • Pytanie 1.5.2 Prawda
 • Pytanie 1.5.3 Fałsz
 • Pytanie 1.5.4 Fałsz

Wydawanie reszty

 • Pytanie 2.1.1 Prawda
 • Pytanie 2.1.2 Fałsz
 • Pytanie 2.1.3 Prawda
 • Pytanie 2.1.4 Fałsz

 • Pytanie 2.2.1 Prawda
 • Pytanie 2.2.2 Prawda
 • Pytanie 2.2.3 Fałsz
 • Pytanie 2.2.4 Prawda

 • Pytanie 2.3.1 Prawda
 • Pytanie 2.3.2 Fałsz
 • Pytanie 2.3.3 Prawda
 • Pytanie 2.3.4 Prawda

 • Pytanie 2.4.1 Prawda
 • Pytanie 2.4.2 Fałsz
 • Pytanie 2.4.3 Prawda
 • Pytanie 2.4.4 Fałsz

 • Pytanie 2.5.1 Fałsz
 • Pytanie 2.5.2 Fałsz
 • Pytanie 2.5.3 Fałsz
 • Pytanie 2.5.4 Prawda

Nauka dodawania

 • Pytanie 3.1.1 Fałsz
 • Pytanie 3.1.2 Prawda
 • Pytanie 3.1.3 Prawda
 • Pytanie 3.1.4 Fałsz

 • Pytanie 3.2.1 Fałsz
 • Pytanie 3.2.2 Fałsz
 • Pytanie 3.2.3 Prawda
 • Pytanie 3.2.4 Prawda

 • Pytanie 3.3.1 Prawda
 • Pytanie 3.3.2 Fałsz
 • Pytanie 3.3.3 Prawda
 • Pytanie 3.3.4 Fałsz

 • Pytanie 3.4.1 Fałsz
 • Pytanie 3.4.2 Fałsz
 • Pytanie 3.4.3 Prawda
 • Pytanie 3.4.4 Prawda

 • Pytanie 3.5.1 Prawda
 • Pytanie 3.5.2 Prawda
 • Pytanie 3.5.3 Fałsz
 • Pytanie 3.5.4 Prawda

Powrót