Klucz odpowiedzi

Przygotowanie do III etapu – Sesja treningowa (kurs pętli)

Punktowanie zadań

Każdy podpunkt w pytaniu oceniany jest osobno.

Za każde pytanie można otrzymać 5 punktów.

Za poprawnie napisany program można otrzymać 50 punktów (po 5 punktów za każdy test).

Maksymalnie do zdobycia było 1135 punktów.

Odpowiedzi do pytań zamkniętych

Pętle I

 • Pytanie 1.1.A Fałsz
 • Pytanie 1.1.B Fałsz
 • Pytanie 1.1.C Prawda
 • Pytanie 1.1.D Fałsz

 • Pytanie 1.2.A Fałsz
 • Pytanie 1.2.B Prawda

 • Pytanie 1.3.A Fałsz
 • Pytanie 1.3.B Prawda

 • Pytanie 1.4 7

 • Pytanie 1.5 2

 • Pytanie 1.6 5

 • Pytanie 1.7.A Fałsz
 • Pytanie 1.7.B Prawda

 • Pytanie 1.8 4

 • Pytanie 1.9 6

Pętle II

 • Pytanie 2.1 2

 • Pytanie 2.2 4

 • Pytanie 2.3 3

 • Pytanie 2.4 1

 • Pytanie 2.5.A Prawda
 • Pytanie 2.5.B Fałsz

Pętle III

 • Pytanie 3.1 2

 • Pytanie 3.2 7

 • Pytanie 3.3 40

 • Pytanie 3.4.A Fałsz
 • Pytanie 3.4.B Prawda
 • Pytanie 3.4.C Prawda

Rozwiązania wzorcowe do zadań assembly

Pętle I

Zadanie 1.1

Zadanie 1.2

Zadanie 1.3

Zadanie 1.4

Zadanie 1.5

Pętle II

Zadanie 2.1

Zadanie 2.2

Zadanie 2.3

Zadanie 2.4

Zadanie 2.5

Pętle III

Zadanie 3.1

Zadanie 3.2

Zadanie 3.3

Zadanie 3.4

Zadanie 3.5

Pętle IV

Zadanie 4.1

Zadanie 4.2

Zadanie 4.3

Zadanie 4.4

Zadanie 4.5

Powrót