Uwaga! To są informacje archiwalne konkursu InstaLogik 2019

Częste pytania

Dla nauczycieli

Jak założyć konto nauczyciela?

Nauczyciel zakłada konto nauczyciela przez stronę główną instalogik.pl guzikiem „rejestracja nauczycieli”.

Konto jest ręcznie akceptowane przez organizatora. Po akceptacji konta na adres mailowy nauczyciela podany przy rejestracji przyjdzie potwierdzenie otwarcia konta.

Co zrobić, gdy nauczyciel nie otrzymał potwierdzenia rejestracji swojego konta?

 1. Sprawdzić spam. Czasem email z potwierdzeniem otrzymania konta trafia do spamu.

 2. Sprawdzić podany adres mailowy. Czasem podany adres jest wpisany z błędem lub nauczyciel nie podał adresu mailowego.

 3. Napisać do organizatora na konto instakod@instakod.pl .

Jak dodać ucznia do konta nauczyciela?

 1. Założyć konto nauczyciela.

 2. Odebrać od rodzica kod ucznia, który rodzic otrzymał przy rejestracji ucznia.

 3. Za pomocą kodu dodać ucznia jako własnego.

Po co nauczyciel dodaje ucznia jako swojego na koncie nauczyciela?

Dodanie ucznia jako własnego na koncie nauczyciela:

 1. Umożliwia śledzenie pracy ucznia

 2. Umożliwia dostęp do certyfikatu dla ucznia

Jaki jest cel konkursu InstaLogik?

Celem konkursu jest aktywowanie szerokiej grupy uczniów do myślenia nad zadaniami konkursowymi. Konkurs nie zakłada żadnej szczególnej wiedzy wstępnej. Pierwszy etap trwający miesiąc z założenia jest czasem myślenia o zadaniach. Scenariusze zajęć dostępne na stronie instalogik.pl oparte o zadania konkursowe (z innymi pytaniami) umożliwiają dyskusję o koncepcjach zawartych w zadaniach na zajęciach matematyki, informatyki czy kółka przedmiotowego.

Jak nauczyciel może pomóc uczniom przygotować się do konkursu?
Po co są scenariusze zajęć dla nauczyciela?

Do pierwszego etapu zostały przygotowane 2 scenariusze dla nauczyciela na zajęcia matematyczne lub informatyczne oparte o historie zadań konkursowych. Oczywiście pytania przygotowane na zajęcia różnią się od pytań konkursowych.

Przed kolejnymi etapami konkursu dostępne będą sesje próbne, które można realizować na zajęciach matematyki, informatyki lub na kółkach przedmiotowych.

Nauczycieli informatyki zachęcamy do realizacji programu informatyki w oparciu o program InstaKod, zgodny z podstawą programową dla klas 4-8. Nauka podstaw programowania, tak jak nauka matematyki, wymaga konsekwentnego ćwiczenia rok po roku. Wymaga programu kładącego nacisk na budowanie podstaw programowania oraz obszernego zbioru zadań. Program instaKod, podręczniki oraz zbiory zadań dostępne są przez stronę instakod.pl.

Które zadania rozwiązują uczniowie poszczególnych klas?

Zadania podzielone są na zadania dla klas 4-8 oraz na zadania dla klas 7-8.

Zadania dla klas 4-8 rozwiązują wszyscy uczniowie klas 4-8.

Zadania dla klas 7-8 rozwiązują uczniowie klas 7-8.

Uczniowie klas 4-6 mogą oczywiście zmierzyć się z zadaniami dla klas 7-8, niemniej nie otrzymają za nie punktów.

Jak punktowane są zadania?

 • 5 punktów za prawidłową odpowiedź

 • 3 punkty za odpowiedź “nie wiem”

 • 0 punktów za błędną odpowiedź

Każdy podpunkt w pytaniu oceniany jest osobno. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w klasach 4-6 to 200 punktów, w klasach 7-8 to 300 punktów.

Kiedy będą dostępne wyniki 1 etapu?

Zadania zostaną sprawdzone po zakończeniu 1 etapu.

Dla rodziców

Jak zarejestrować ucznia na konkurs?

Ucznia rejestruje rodzic przez stronę Instalogik.pl „Rejestracja dla rodziców”

Rodzic otrzymuje dostęp do swojego konta rodzica oraz login i hasło do konta dziecka.

Na swoim koncie rodzic zobaczy wyniki pracy swojego dziecka, nie ma tu możliwości rozwiązywania zadań przez ucznia.

Uczeń zgłasza rozwiązania zadań na koncie ucznia.

Po co rodzic otrzymuje kod ucznia?

Rodzice po założeniu kont dla swoich dzieci dostają 8-cyfrowy kod ucznia do przekazania nauczycielowi za pomocą e-mail, e-dziennika lub na kartce.

Kod ten umożliwia nauczycielowi zaakceptowanie danego ucznia jako swojego ucznia na koncie nauczyciela. Dzięki temu nauczyciel będzie mógł śledzić wyniki pracy ucznia.

Po co rodzicowi konto rodzica na konkursie InstaLogik?

Rodzic ma dostęp do wyników swojego dziecka poprzez konto rodzica. Jest to również platforma komunikacji organizatora konkursu i rodziców.

Jak uczeń zgłasza rozwiązania zadań?

Uczeń loguje się na konto ucznia. Do każdego pytania może wybrać jedną z 3 odpowiedzi:

 • Prawda
 • Fałsz
 • Nie wiem

Wyjściowo każde pytanie ma zaznacza odpowiedź „nie wiem”.

Aby zgłosić odpowiedzi należy nacisnąć guzik „edytuj odpowiedzi” znajdujący się na dole strony.

Jeśli uczeń zna odpowiedź, to wybiera ją. Po zakończeniu wypełniania odpowiedzi uczeń zapisuje rozwiązania guzikiem „zapisz odpowiedzi” znajdującym się na dole strony.

Które zadania rozwiązują uczniowie poszczególnych klas?

Zadania podzielone są na zadania dla klas 4-8 oraz na zadania dla klas 7-8.

Zadania dla klas 4-8 rozwiązują wszyscy uczniowie klas 4-8. Zadania dla klas 7-8 rozwiązują uczniowie klas 7-8. Uczniowie klas 4-6 mogą oczywiście zmierzyć się z zadaniami dla klas 7-8, niemniej nie otrzymają za nie punktów.

Czy uczeń może zmienić zapisaną odpowiedź do zadania?

Tak, do końca trwania 1 etapu, tj. do 30 października uczeń może zmieniać odpowiedzi tyle razy ile chce, edytując je i zapisując na swoim koncie.

Jak punktowane są zadania?

5 punktów za prawidłową odpowiedź

3 punkty za odpowiedź “nie wiem”

0 punktów za błędną odpowiedź

Każdy podpunkt w pytaniu oceniany jest osobno. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w klasach 4-6 to 200 punktów, w klasach 7-8 to 300 punktów.

Kiedy będą sprawdzone rozwiązania ucznia?

Zadania zostaną sprawdzone po zakończeniu 1 etapu.