Uwaga! To są informacje archiwalne konkursu InstaLogik 2019

Archiwum konkursu InstaLogik 2019/20

Konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany jest przez InstaKod Sp z o.o., twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania. W ogólności jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego.

Organizacja konkursu

Konkurs został podzielony na trzy etapy:

  • Etap I, termin 1-30 października 2019
  • Etap II, termin 7 grudnia 2019, godz. 10:00 – 11:30
  • Etap III, termin 28 marca 2020, godz. 10:00 – 11:30

Etap I

Pierwszy etap konkursu adresowany jest do bardzo szerokiej grupy uczniów, jako że nie zakładamy żadnej szczególnej wstępnej wiedzy z zakresu matematyki czy programowania. Zadania pierwszego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by w konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami logicznymi i rozwijać zdolności logicznego myślenia. Wszystkie zadania mają wprowadzenie, które uzupełnia potrzebne do jego rozwiązania modele i schematy. Miesięczny czas trwania konkursu daje uczniom możliwość dogłębnego przeanalizowania treści zadań i przemyślenie swoich rozwiązań, a nauczycielowi możliwość wsparcia ucznia w poprawnym zrozumieniu problemu. Zachęcenie uczniów do wnikliwej analizy jest celem samym w sobie.

Wśród zadań konkursowych wyróżnione zostały zadania z gwiazdką adresowane głównie do uczniów klas 7-8, a klasyfikacja jest podzielona na poziomy klas.

Zadania tego etapu zostały podzielone na dwie kategorie:

  • 24 zadania matematyczne powiązane z opisanymi schematami / regułami gier logicznych (plus 16 zadań z gwiadką),
  • 16 zadań informatycznych - np. podany prosty program wraz z wprowadzeniem wykorzystywanych instrukcji oraz informacją o tym, jakie generuje wyjście przy zadanym wejściu, podany zmodyfikowany program i zapytanie o wyjście przy zadanym wejściu (plus 4 zadania z gwiazdką).

Znajomość programowania nie jest potrzebna do rozwiązania zadań 1 etapu. Zadania zawierają potrzebne opisy modeli i schematów, a rolą ucznia jest ich zrozumienie i zastosowanie. Uczniowie mają miesiąc czasu na przemyślenie i rozwiązanie zadań tego etapu.

Etapy 2 i 3

Zadania konkursowe drugiego i trzeciego etapu zostały podzielone na zadania matematyczno-logiczne oraz zadania programistyczne w prostym języku wizualnym Assembly. Czas na rozwiązanie zadań to 1,5 godziny. Z myślą o uczniach klas 7-8 przygotowane zostały zadania z gwiazdką.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie zostaną zapoznani z kilkoma instrukcjami języka Assembly. Przed 2 etapem na stronie konkursu udostępnione zostanie pełne środowisko programistyczne języka Assembly oraz materiały szkoleniowe pozwalające szerzej zapoznać się z tym językiem i przygotować się do kolejnych etapów konkursu. Assembly zawiera jedynie 9 instrukcji, zapoznanie się z nim nie powinno sprawić większego wyzwania. Na otwartych sesjach próbnych uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich sił w rozwiązywaniu zadań programistycznych.

Klasyfikacja

Klasyfikacja prowadzona będzie województwami oraz poziomami klas z różnymi progami punktowymi dla poszczególnych poziomów. Na każdym etapie znajdują się zadania z gwiazdką opracowane z myślą o uczniach klas starszych (7-8), choć mogą się z nimi mierzyć również młodsi uczniowie. Dodatkowo, w przypadku szkół, z których startować będzie minimum 5 uczniów, najlepszy spośród nich będzie miał zagwarantowane przejście do 2 etapu.

Rejestracja

Rejestracja na konkurs trwa do końca pierwszego etapu, czyli do 30 października.

Uczniów rejestrują na konkurs rodzice przez stronę www.instalogik.pl, wnosząc opłatę 10 zł.

Nauczyciel zakłada bezpłatne konto nauczyciela.

Rodzic otrzyma przy rejestracji 8-cyfrowy kod, który przekazuje nauczycielowi. Kod ten umożliwia nauczycielowi dodanie ucznia do listy obserwowanych i monitorowanie jego postępów.

Nauczycielom, którzy chcieliby wesprzeć uczniów, oferujemy dostęp do materiałów dydaktycznych.

Nagrody

Certyfikaty dla uczestników w formie elektronicznej dostępne na koncie nauczyciela. Dyplomy dla finalistów.

Organizatorzy i Partnerzy konkursu


InstaKod - twórca programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8.


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.


Insta.Ling to strona do nauki słówek języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, z której korzysta regularnie 4 000 nauczycieli w szkołach publicznych i ponad 140 000 uczniów w Polsce, Niemczech i Hiszpanii.

Kontakt

Ewa Gąsienica-Samek
Dyrektor Programu InstaKod
tel. 881 556 169
email: instakod@instakod.pl
/InstaKod/