Informacja o rejestracji uczestnika dla nauczycieli

Najprostszym sposobem na założenie konta uczestnika jest podanie rodzicom "Kodu nauczyciela" widocznego po zalogowaniu się do Panelu nauczyciela na stronie wyboru konkursu. Jeśli rodzic zarejestruje ucznia i wprowadzi ten kod przy rejestracji to tak zarejestrowany uczeń od razu pojawi się od w Panelu nauczyciela.

Można skorzystać z poniższego szablonu wiadomości do wysłania przez email lub dziennik elektroniczny do rodziców:

Drodzy Rodzice,

Miło mi poinformować, że wasze dziecko zostało wybrane do reprezentowania naszej szkoły w konkursie InstaLogik. Bardzo proszę o zarejestrowanie dziecka na stronie instalogik.pl , zakładka rejestracja. Przy rejestracji proszę podać mój kod nauczyciela.

KOD NAUCZYCIELA: XXXXXXXXXXXX

Pozdrawiam serdecznie

Dodawanie ucznia zarejestrowanego przez rodzica

Rodzice mogą zarejestrować uczniów samodzielnie. Jeśli przy rejestracji nie podadzą "Kodu nauczyciela", to należy skorzystać z "Kodu ucznia", który otrzymują przy rejestracji dziecka. Jeśli otrzymałeś "Kod ucznia" od rodzica wykonaj poniższe kroki aby dodać go do Panelu nauczyciela:


1. Zaloguj się do Panelu Nauczyciela na stronie instalogik.pl podając email i hasło otrzymane mailem przy rejestracji.
2. W Panelu Nauczyciela wybierz obecną edycję konkursu.
3. Na górze strony, tuż ponad napisem "Panel nauczyciela", znajduje się miejsce do wpisania kodu ucznia i przycisk "Dodaj ucznia".
4. Wprowadź kod ucznia i naciśnij przycisk "Dodaj ucznia".
5. Uczeń pojawi się na liście uczniów.
6. Tak dodany uczeń ma już zarówno Potwierdzenie nauczyciela, jak i Potwierdzenie rodzica, a więc będzie klasyfikowany w I etapie.

Rejestracja uczestnika przez nauczyciela

Konto dziecka może też zostać stworzone przez nauczyciela. Jest to szczególnie przydatne, gdy rodzice nie posługują się komputerem zbyt biegle.

Aby zarejestrować ucznia do konkursu potrzebne będą jego dane oraz dane kontaktowe rodzica - adres email i telefon. Utworzone przez nauczyciela konto ucznia jest od razu aktywne i uczeń może rozwiązywać zadania. Aby uczeń został sklasyfikowany w I etapie jego zgłoszenie musi być potwierdzone przez rodzica przed zakończeniem etapu, tj. do godziny 20:00 dnia 5.11.2020 roku. Aby zebrać dane od rodziców można użyć poniższego formularza:

Formularz zgłoszenia dla rodziców

Gdy masz już wszystkie potrzebne dane wykonaj następujące kroki:
1. Zaloguj się do Panelu Nauczyciela na stronie instalogik.pl podając email i hasło otrzymane mailem przy rejestracji.
2. W Panelu Nauczyciela wybierz obecną edycję konkursu.
3. Jeśli rodzic zarejestrował ucznia i podał kod ucznia to przejdź do sekcji "Dodawanie ucznia zarejestrowanego przez rodzica".
4. Jeśli rejestrujesz ucznia wciśnij Zgłoś uczestnika.
5. Pojawi się formularz Zgłoszenie do konkursu.
6. Wypełnij Dane dziecka.
7. Wypełnij Dane rodzica.
8. Domyślnie zostanie wybrana szkoła, którą nauczyciel podał przy rejestracji. Możesz ją zmienić dla każdego ucznia, jeśli uczysz w kilku szkołach.
9. Wciśnij "Zgłoś uczestnika". Nastąpi wstępne sprawdzenia formularza.
10. Jeśli formularz był właściwie wypełniony pokaże się strona "Konto dziecka zostało utworzone" z przypomnieniem o konieczności zatwierdzenia konta przez rodzica. Naciśnij Powrót.
11. W Panelu Nauczyciela pojawi się nowe konto dziecka. Na liście dzieci będzie informacja, że zostało potwierdzone przez nauczyciela i brakuje potwierdzenia rodzica.
12. Naciśnij "Szczegóły" przy nowo utworzonym uczestniku
13. Pojawią się szczegóły ucznia - liczba zrobionych zadań w etapie oraz dane dostępowe ucznia.
14. Przekaż uczniowi jego osobisty login i hasło.
15. Przekaż rodzicowi informację, że otrzymał email z InstaLogik do potwierdzenia danych konta dziecka.

Login i hasło uczestnika

Loginy i hasła wszystkich uczniów są zawsze dostępne w Panelu nauczyciela. Uczniowie nie mogą samodzielnie zmieniać haseł. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że jeden uczeń podejrzy hasło innego ucznia, to nauczyciel może wygenerować nowe hasło za pomocą przycisku "Zresetuj hasło" i podać je uczniowi.

Jeśli nauczyciel zapomni własnego hasło to zawsze może je odzyskać przy logowaniu do Panelu nauczyciela korzystając z opcji "Nie pamiętasz hasła?". Po podaniu adresu email zostanie wygenerowane nowe hasło i wysłane mailem.

Potwierdzanie kont przez rodziców

Na liście uczniów znajdują się kolumny "Potwierdzenie nauczyciela" i "Potwierdzenie rodzica". Oczywiście konta zakładane przez nauczyciela mają Potwierdzenie nauczyciela od razu.

Po założeniu konta przez nauczyciela rodzic otrzymuje mail z prośbą o potwierdzenie danych z InstaLogik i akceptację regulaminu konkursu. Powinno się to stać w ciągu kilku minut po rejestracji. Jeśli mail nie doszedł to rodzic powinien sprawdzić folder Spam.

Nauczyciel powinien sprawdzić po kilku dniach czy wszyscy rodzice potwierdzili konta dzieci. Należy skontaktować się z rodzicami, którzy tego nie zrobili i poprosić ich o zatwierdzenia zgłoszenia.

W przypadku problemów z potwierdzeniem prosimy nauczycieli o kontakt na instalogik@instalogik.pl . Prosimy przed wysłaniem zgłoszenia upewnić się, że:
1. Rodzic przejrzał całą skrzynkę pocztową w poszukiwaniu hasła "instalogik".
2. Rodzic przeszukał Spam w poszukiwaniu maila od "instalogik".

Jeśli mimo to nie udało się rodzicowi znaleźć maila do potwierdzenia danych to prosimy o kontakt na instalogik@instalogik.pl z maila nauczyciela i wysłanie loginu ucznia, u którego jest problem z potwierdzeniem. Pracujemy obecnie na funkcją ponownego wysyłania maili do rodziców. Funkcja ta powinna być dostępna 7.10.2020, więc do tego czasu warto się wstrzymać. Uczniowie mogą spokojnie rozwiązywać zadania, jest sporo czasu na potwierdzenie.