Powrót

Klucz odpowiedzi

Etap II

Punktowanie zadań:

 • Pytania zamknięte/numeryczne:
  • 5 punktów za prawidłową odpowiedź.
  • 0 punktów za brak odpowiedzi.
  • 0 punktów za błędną odpowiedź.
 • Za poprawnie napisany program można otrzymać po 5 punktów za każdy test.

Uczniowie klas 4-6 mogli otrzymać maksymalnie 300 punktów za poprawne odpowiedzi i w pełni poprawne programy do zadań 1-3 oraz do 50 punktów za program specjalny do zadania 3.

Uczniowie klas 7-8 mogli otrzymać maksymalnie 300 punktów za poprawne odpowiedzi i w pełni poprawne programy do zadań 1-3 oraz do 100 punktów w za dwa programy specjalne do zadania 3.

Odpowiedzi do modułów:

Wyścig Żółwia i Zająca

Odpowiedzi na pytania zamknięte/numeryczne:

Zadanie Odpowiedź
Klasy 4-8 1.1 81
1.2 126
1.3 90
1.4 72
1.5 180
1.6 38
1.7 33
1.8 25
1.9 29
1.10 31

Rozwiązania wzorcowe i testy do zadań assembly:

 • Zadanie 1.11:
  1. Wczytaj do A
  2. Ustaw B na A
  3. Zwiększ B o A
  4. Zwiększ B o A
  5. Zmniejsz A o 20
  6. Zwiększ C o A
  7. Zwiększ A o A
  8. Zwiększ A o A
  9. Zwiększ A o A
  10. Zwiększ C o A
  11. Jeżeli C > B skocz do następnej inaczej skocz do 13
  12. Ustaw B na C
  13. Wypisz pudełko B
  Zadanie Test
  1.11.1 ? 24 72
  1.11.2 ? 32 108
  1.11.3 ? 22 66
  1.11.4 ? 29 87
  1.11.5 ? 1000 8820
  1.11.6 ? 30 90
  1.11.7 ? 31 99
  1.11.8 ? 40 180
  1.11.9 ? 10 30
  1.11.10 ? 53 297

Dodawanie-zgadywanie

Odpowiedzi na pytania zamknięte/numeryczne:

Zadanie Odpowiedź
Klasy 4-8 2.1 4
2.2 11
2.3 19
2.4 61
2.5 12
2.6 14
2.7 8
2.8 43
2.9 149
2.10 7

Rozwiązania wzorcowe i testy do zadań assembly:

 • Zadanie 2.11:
  1. Wczytaj do B
  2. Wczytaj do D
  3. Ustaw A na D
  4. Zmniejsz A o B
  5. Zmniejsz A o B
  6. Ustaw C na B
  7. Zwiększ C o A
  8. Wypisz pudełko A
  9. Przejdź do nowej linii
  10. Wypisz pudełko B
  11. Przejdź do nowej linii
  12. Wypisz pudełko C
  13. Przejdź do nowej linii
  14. Wypisz pudełko D
  Zadanie Test
  2.11.1 ? 5 ? 13 3 5 8 13
  2.11.2 ? 18 ? 42 6 18 24 42
  2.11.3 ? 25 ? 61 11 25 36 61
  2.11.4 ? 10 ? 30 10 10 20 30
  2.11.5 ? 53 ? 131 25 53 78 131
  2.11.6 ? 345 ? 813 123 345 468 813
  2.11.7 ? 1 ? 3 1 1 2 3
  2.11.8 ? 3 ? 7 1 3 4 7
  2.11.9 ? 499 ? 1000 2 499 501 1000
  2.11.10 ? 342 ? 933 249 342 591 933

Zgadywanie liczb

Odpowiedzi na pytania zamknięte/numeryczne:

Zadanie Odpowiedź
Klasy 4-8 3.1 2
3.2 1
3.3 1
3.4 2
3.5 0
3.6 1
3.7 0
3.8 3
3.9 3
3.10 5

Rozwiązania wzorcowe i testy do zadań assembly:

 • Na razie publikujemy tylko jedno z rozwiązań wzorcowych do zadania z trzema liczbami. Istnieje prostsze rozwiązanie. Wzorcowe rozwiązania dla czterech i pięciu liczb opublikujemy w lutym.
 • Dla wszystkich uczestników mamy niespodziankę. Niedługo ogłosimy dodatkową zabawę - "Zimowe wyzwanie". Mamy nadzieję, że będzie to ciekawa łamigłówka na zimowe wieczory oraz świetne przygotowanie do finału lub startu w kolejnych latach.
 • Zadanie 3.11:
  1. Wczytaj do A
  2. Wczytaj do B
  3. Wczytaj do C
  4. Ustaw D na 3
  5. Jeżeli A = 1 skocz do 9 inaczej skocz do następnej
  6. Jeżeli B = 1 skocz do 9 inaczej skocz do następnej
  7. Jeżeli C = 1 skocz do 9 inaczej skocz do następnej
  8. Ustaw D na 1
  9. Jeżeli A = 2 skocz do 13 inaczej skocz do następnej
  10. Jeżeli B = 2 skocz do 13 inaczej skocz do następnej
  11. Jeżeli C = 2 skocz do 13 inaczej skocz do następnej
  12. Ustaw D na 2
  13. Jeżeli A = 0 skocz do następnej inaczej skocz do 15
  14. Ustaw A na D
  15. Jeżeli B = 0 skocz do następnej inaczej skocz do 17
  16. Ustaw B na D
  17. Jeżeli C = 0 skocz do następnej inaczej skocz do 19
  18. Ustaw C na D
  19. Wypisz pudełko A
  20. Przejdź do nowej linii
  21. Wypisz pudełko B
  22. Przejdź do nowej linii
  23. Wypisz pudełko C
  Zadanie Test
  3.11.1 ? 1 ? 0 ? 2 1 3 2
  3.11.2 ? 0 ? 3 ? 1 2 3 1
  3.11.3 ? 3 ? 2 ? 0 3 2 1
  3.11.4 ? 1 ? 0 ? 3 1 2 3
  3.11.5 ? 3 ? 0 ? 2 3 1 2
  3.11.6 ? 2 ? 0 ? 3 2 1 3
  3.11.7 ? 0 ? 2 ? 1 3 2 1
  3.11.8 ? 2 ? 0 ? 1 2 3 1
  3.11.9 ? 3 ? 1 ? 0 3 1 2
  3.11.10 ? 0 ? 1 ? 3 2 1 3
 • Zadanie 3.12:
  Zadanie Test
  3.12.1 ? 4 ? 0 ? 1 ? 3 4 2 1 3
  3.12.2 ? 2 ? 3 ? 4 ? 0 2 3 4 1
  3.12.3 ? 0 ? 3 ? 4 ? 2 1 3 4 2
  3.12.4 ? 3 ? 4 ? 1 ? 0 3 4 1 2
  3.12.5 ? 0 ? 3 ? 2 ? 1 4 3 2 1
  3.12.6 ? 2 ? 0 ? 3 ? 4 2 1 3 4
  3.12.7 ? 1 ? 3 ? 0 ? 2 1 3 4 2
  3.12.8 ? 2 ? 4 ? 1 ? 0 2 4 1 3
  3.12.9 ? 0 ? 2 ? 4 ? 1 3 2 4 1
  3.12.10 ? 4 ? 1 ? 0 ? 3 4 1 2 3
 • (klasy 7-8) Zadanie 3.13:
  Zadanie Test
  3.13.1 ? 1 ? 4 ? 5 ? 0 ? 2 1 4 5 3 2
  3.13.2 ? 4 ? 0 ? 1 ? 5 ? 3 4 2 1 5 3
  3.13.3 ? 3 ? 2 ? 0 ? 4 ? 1 3 2 5 4 1
  3.13.4 ? ? ? 4 ? 3 ? 5 ? 1 2 4 3 5 1
  3.13.5 ? 1 ? 2 ? 3 ? 0 ? 5 1 2 3 4 5
  3.13.6 ? 5 ? 0 ? 3 ? 2 ? 1 5 4 3 2 1
  3.13.7 ? 1 ? 3 ? 0 ? 2 ? 4 1 3 5 2 4
  3.13.8 ? 5 ? 2 ? 3 ? 4 ? 0 5 2 3 4 1
  3.13.9 ? 2 ? 3 ? 5 ? 4 ? 0 2 3 5 4 1
  3.13.10 ? 0 ? 1 ? 4 ? 5 ? 2 3 1 4 5 2