Powrót

Klucz odpowiedzi

Sesja próbna przed II etapem

Punktowanie zadań:

 • Pytania zamknięte/numeryczne:
  • 5 punktów za prawidłową odpowiedź.
  • 3 punktów za brak odpowiedzi (pytania zamknięte).
  • 0 punktów za błędną odpowiedź.
 • Za poprawnie napisany program można otrzymać po 5 punktów za każdy test.

Uczniowie klas 4-6 mogli otrzymać maksymalnie 220 punktów za wszystkie zadania.

Uczniowie klas 7-8 mogli otrzymać maksymalnie 270 punktów za wszystkie zadania.

Odpowiedzi do modułów:

Cztery boki

Odpowiedzi na pytania zamknięte/numeryczne:

Zadanie Odpowiedź
Klasy 4-8 1.1 64
1.2 25
1.3 169
1.4 32
1.5 25
1.6 12
1.7 8
1.8 36
1.9 48
1.10 1960

Rozwiązania wzorcowe i testy do zadań assembly:

 • Zadanie 1.11:

  Rozwiązanie wzorcowe:

  1. Wczytaj do A
  2. Jeżeli A = 1 skocz do 6 inaczej skocz do następnej
  3. Zmniejsz A o 1
  4. Zwiększ A o A
  5. Zwiększ A o A
  6. Wypisz pudełko A
  Zadanie Test
  1.11.1 ? 8 28
  1.11.2 ? 3 8
  1.11.3 ? 2 4
  1.11.4 ? 5 16
  1.11.5 ? 6 20
  1.11.6 ? 1 1
  1.11.7 ? 50 196
  1.11.8 ? 200 796
  1.11.9 ? 999 3992
  1.11.10 ? 1000 3996

Jaś Zwycięzca

Odpowiedzi na pytania zamknięte/numeryczne:

Zadanie Odpowiedź
Klasy 4-8 2.1.1 Fałsz
2.1.2 Fałsz
2.1.3 Prawda
2.1.4 Fałsz

InstaŚwiatełka

Odpowiedzi na pytania zamknięte/numeryczne:

Zadanie Odpowiedź
Klasy 4-8 3.1 1
3.2 2
3.3 4
3.4 1
3.5 2
3.6 2
3.7 1
3.8 1
3.9 1
3.10 0

Rozwiązania wzorcowe i testy do zadań assembly:

 • Zadanie 3.11:

  Rozwiązanie wzorcowe:

  1. Wczytaj do B
  2. Wczytaj do A
  3. Wczytaj do C
  4. Zwiększ A o B
  5. Zwiększ A o B
  6. Zwiększ A o C
  7. Jeżeli A ≤ 1 skocz do 10 inaczej skocz do następnej
  8. Zwiększ D o 1
  9. Zmniejsz A o 2
  10. Wypisz pudełko D
  11. Przejdź do nowej linii
  12. Wypisz pudełko A
  Zadanie Test
  3.11.1 ? 0 ? 0 ? 1 0 1
  3.11.2 ? 0 ? 1 ? 2 1 1
  3.11.3 ? 1 ? 0 ? 1 1 1
  3.11.4 ? 0 ? 0 ? 2 1 0
  3.11.5 ? 0 ? 0 ? 3 1 1
  3.11.6 ? 0 ? 1 ? 1 1 0
  3.11.7 ? 0 ? 0 ? 0 0 0
  3.11.8 ? 0 ? 1 ? 0 0 1
  3.11.9 ? 1 ? 0 ? 0 1 0
  3.11.10 ? 1 ? 1 ? 0 1 1
 • (klasy 7-8) Zadanie 3.12:

  Rozwiązanie wzorcowe:

  1. Wczytaj do D
  2. Wczytaj do B
  3. Wczytaj do A
  4. Wczytaj do C
  5. Zwiększ D o D
  6. Zwiększ A o D
  7. Zwiększ A o D
  8. Zwiększ A o B
  9. Zwiększ A o B
  10. Zwiększ A o C
  11. Ustaw D na 0
  12. Ustaw B na 0
  13. Jeżeli A ≥ 4 skocz do następnej inaczej skocz do 16
  14. Zmniejsz A o 4
  15. Ustaw D na 1
  16. Jeżeli A ≥ 2 skocz do następnej inaczej skocz do 19
  17. Zmniejsz A o 2
  18. Ustaw B na 1
  19. Wypisz pudełko D
  20. Przejdź do nowej linii
  21. Wypisz pudełko B
  22. Przejdź do nowej linii
  23. Wypisz pudełko A
  Zadanie Test
  3.12.1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 1 0 0 1
  3.12.2 ? 0 ? 1 ? 1 ? 2 1 0 1
  3.12.3 ? 1 ? 0 ? 0 ? 3 1 1 1
  3.12.4 ? 0 ? 1 ? 0 ? 3 1 0 1
  3.12.5 ? 1 ? 0 ? 0 ? 1 1 0 1
  3.12.6 ? 0 ? 0 ? 1 ? 3 1 0 0
  3.12.7 ? 1 ? 0 ? 1 ? 2 1 1 1
  3.12.8 ? 0 ? 0 ? 0 ? 7 1 1 1
  3.12.9 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 0 0 0
  3.12.10 ? 1 ? 1 ? 1 ? 0 1 1 1