Konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

Konkurs InstaLogik II edycja 2020/21

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany jest przez InstaKod Sp z o.o., twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania. W ogólności jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego.

Organizacja konkursu

Konkurs został podzielony na trzy etapy:

  • Etap I, termin 1 października - 28 października 2020, g. 20:00
  • Etap II, termin 12 grudnia 2020, godz. 10:00 – 11:30
  • Etap III, termin 27 marca 2021, godz. 10:00 – 11:30

Etap I

Pierwszy etap konkursu adresowany jest do bardzo szerokiej grupy uczniów, jako że nie zakładamy żadnej szczególnej wstępnej wiedzy z zakresu matematyki czy programowania. Zadania pierwszego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by w konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami logicznymi i rozwijać zdolności logicznego myślenia. Wszystkie zadania mają wprowadzenie, które uzupełnia potrzebne do jego rozwiązania modele i schematy. Miesięczny czas trwania konkursu daje uczniom możliwość dogłębnego przeanalizowania treści zadań i przemyślenie swoich rozwiązań, a nauczycielowi możliwość wsparcia ucznia w poprawnym zrozumieniu problemu. Zachęcenie uczniów do wnikliwej analizy jest celem samym w sobie.

Pierwszy etap polega na rozwiązaniu online pytań testowych do kilku zadań matematyczno-logicznych opisanych w formie historyjki. Pytania onaczone są jako adresowane do uczniów klas 4-8 lub tylko do uczniów klas 7-8.

Znajomość programowania nie jest potrzebna do rozwiązania zadań 1 etapu. Zadania zawierają potrzebne opisy modeli i schematów, a rolą ucznia jest ich zrozumienie i zastosowanie. Uczniowie mają miesiąc czasu na przemyślenie i rozwiązanie zadań tego etapu.

Etapy 2 i 3

Zadania konkursowe drugiego i trzeciego etapu zostały podzielone na zadania matematyczno-logiczne oraz zadania programistyczne w prostym języku wizualnym Assembly. Czas na rozwiązanie zadań to 1,5 godziny. Z myślą o uczniach klas 7-8 przygotowane zostały zadania z gwiazdką.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie zostaną zapoznani z kilkoma instrukcjami języka Assembly. Przed 2 etapem na stronie konkursu udostępnione zostanie pełne środowisko programistyczne języka Assembly oraz materiały szkoleniowe pozwalające szerzej zapoznać się z tym językiem i przygotować się do kolejnych etapów konkursu. Assembly zawiera jedynie 9 instrukcji, zapoznanie się z nim nie powinno sprawić większego wyzwania. Na otwartych sesjach próbnych uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich sił w rozwiązywaniu zadań programistycznych.

Klasyfikacja

Klasyfikacja prowadzona będzie województwami oraz poziomami klas z różnymi progami punktowymi dla poszczególnych poziomów. Na każdym etapie znajdują się zadania z gwiazdką opracowane z myślą o uczniach klas starszych (7-8), choć mogą się z nimi mierzyć również młodsi uczniowie (przy czym punkty za te zadania nie będą się liczyć do wyniku uczniów klas 4-6). Dodatkowo, w przypadku szkół, z których startować będzie minimum 5 uczniów, najlepszy spośród nich będzie miał zagwarantowane przejście do 2 etapu.

Rejestracja

Rejestracja na konkurs trwa do końca pierwszego etapu, czyli do 28 października g. 20:00.

Uczniów rejestrują na konkurs rodzice lub nauczyciele przez stronę www.instalogik.pl.

Nauczyciel zakłada bezpłatne konto nauczyciela.

Uczeń otrzymuje bezpłatne konto ucznia.

Rodzic zakłada bezpłatne konto rodzica.

Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny.

Nauczycielom, którzy chcieliby wesprzeć uczniów, oferujemy dostęp do materiałów dydaktycznych.

Nagrody

Certyfikaty dla uczestników w formie elektronicznej dostępne na koncie nauczyciela.
Dyplomy dla finalistów.
Półroczna merytoryczna opieka nad uczniem (kurs InstaKółko Assembly/Python/C++) o wartości 1000 zł - po jednej nagrodzie dla każdej kategorii wiekowej.

Organizatorzy i Partnerzy konkursu


InstaKod - twórca programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8.


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.


Insta.Ling to strona do nauki słówek języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, z której korzysta regularnie 6 000 nauczycieli w szkołach publicznych i ponad 180 000 uczniów w Polsce, Niemczech i Hiszpanii.

Kontakt

Ewa Gąsienica-Samek
Dyrektor Programu InstaKod
tel. 881 556 169
email: instakod@instakod.pl
/InstaKod/